Для 1-2 класау прайшла гульнёвая праграма "Гучы, родная мова".

24.02.2024
Отв. Пундер Н. С.

 Дзецi удзельнiчалi у конкурсах i гульнях "Складзi прыказкi", "Хто адправiу тэлеграму", " Адгадай загадкi", "Назавi адным словам" i iншыя. Усе гульнi садзейнiчалi развiццю цiкавасцi да вывучэння роднай мовы.